امروز جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
آخرین تغییرات قیمت میلگرد
صنایع فولاد کاوه


 قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه

ردیفسایز(mm)وزن(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات(ریال)
11415شاخه آجدار12152000-
21620شاخه آجدار12152000-
31825شاخه آجدار12152000-
42030شاخه آجدار12152000-
52237شاخه آجدار12152000-

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11211شاخه آجدار12161500500-
21415شاخه آجدار12154000-
31620شاخه آجدار12تماس بگیرید500-
41825شاخه آجدار12150000
52030شاخه آجدار12150000
62237شاخه آجدار12150000
72547شاخه آجدار12150000
82857شاخه آجدار12150000

 قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12158000-
28-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107شاخه آجدار12153000-
41211شاخه آجدار12153000-
51413/5شاخه آجدار12150000-
61619/5شاخه آجدار12150000-
71823/5شاخه آجدار12150000-
82029شاخه آجدار12150000-

 قیمت میلگرد قزوین

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
210-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
312-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
414-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
516-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
618-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
720-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
822-شاخه آجدار12تماس بگیرید-

 قیمت میلگرد بافق یزد

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)آنالیزطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-A3121665001200+
2107/39A3121615001200+
31210/60A3121615001200+
41414/40A3121558001200+
51618/90A3121558001200+
61824A3121545001200+
72029/60A3121545001200+
82232/10A3121545001200+

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
185/500شاخه آجدار12158000ثابت
2107/440شاخه آجدار121530001000-
31210/680شاخه آجدار121530001000-
4107/440شاخه آجدار12158000500-
51210/680شاخه آجدار12158000ثابت
61414/500شاخه آجدار121520002000-
71618/900شاخه آجدار121520002000-
81823/900شاخه آجدار121520002000-

 قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/55شاخه آجدار121590001000-
284/55شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107/19شاخه آجدار121560001000-
4107/19شاخه آجدار12تماس بگیرید-
51210/37شاخه آجدار12تماس بگیرید-
61210/37شاخه آجدار121560001000-
71414/12شاخه آجدار121540001000-
81618/53شاخه آجدار121540001000-

 قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/5شاخه آجدار12152500-
2104/5شاخه آجدار12156500-
3127شاخه آجدار12149500-
4147شاخه آجدار12153500-
51610شاخه آجدار12149500-
61813شاخه آجدار12148500-
72018/5شاخه آجدار12148500-
82223شاخه آجدار12148500-

 قیمت میلگرد نیشابور

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11210/656شاخه آجدار12تماس بگیرید-
21414/52شاخه آجدار12150500ثابت
31618/96شاخه آجدار12150500ثابت
41824شاخه آجدار12150500ثابت
52029/64شاخه آجدار12150500ثابت
62235/76شاخه آجدار12150500ثابت
72546/2شاخه آجدار12150500ثابت
82857/96شاخه آجدار12150500ثابت

خبرنامه