امروز پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
آخرین تغییرات قیمت میلگرد
صنایع فولاد کاوه


 قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه

ردیفسایز(mm)وزن(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات(ریال)
11415شاخه آجدار12170500-
21620شاخه آجدار12170500-
31825شاخه آجدار12170500-
42030شاخه آجدار12170500-
52237شاخه آجدار12170500-

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11211شاخه آجدار12تماس بگیرید500-
21415شاخه آجدار12172800-
31620شاخه آجدار12176800500-
41825شاخه آجدار12174500
52030شاخه آجدار12174000
62237شاخه آجدار12171000
72547شاخه آجدار12174500
82857شاخه آجدار12174000

 قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12182000
-
28-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107شاخه آجدار12176000-
41211شاخه آجدار12176000-
51413/5شاخه آجدار12173000-
61619/5شاخه آجدار12173000-
71823/5شاخه آجدار12173000-
82029شاخه آجدار12173000-

 قیمت میلگرد قزوین

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
210-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
312-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
414-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
516-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
618-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
720-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
822-شاخه آجدار12تماس بگیرید-

 قیمت میلگرد بافق یزد

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)آنالیزطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-A312تماس بگیرید1200+
2107/39A312تماس بگیرید1200+
31210/60A312تماس بگیرید1200+
41414/40A312تماس بگیرید1200+
51618/90A312تماس بگیرید1200+
61824A312تماس بگیرید1200+
72029/60A312تماس بگیرید1200+
82232/10A312تماس بگیرید1200+

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
185/500شاخه آجدار12175000ثابت
2107/440شاخه آجدار121725001000-
31210/680شاخه آجدار121725001000-
4107/440شاخه آجدار12175000500-
51210/680شاخه آجدار12175000ثابت
61414/500شاخه آجدار121710002000-
71618/900شاخه آجدار121710002000-
81823/900شاخه آجدار121710002000-

 قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/55شاخه آجدار121830001000-
284/55شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107/19شاخه آجدار121800001000-
4107/19شاخه آجدار12تماس بگیرید-
51210/37شاخه آجدار12تماس بگیرید-
61210/37شاخه آجدار121800001000-
71414/12شاخه آجدار121770001000-
81618/53شاخه آجدار121770001000-

 قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/5شاخه آجدار12179700900+
2104/5شاخه آجدار12177000900+
3127شاخه آجدار12173500900+
4147شاخه آجدار12173000900+
51610شاخه آجدار12173000900+
61813شاخه آجدار12173000500+
72018/5شاخه آجدار12173000500+
82223شاخه آجدار12173000500+

 قیمت میلگرد نیشابور

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11210/656شاخه آجدار12تماس بگیرید-
21414/52شاخه آجدار12171900ثابت
31618/96شاخه آجدار12171900ثابت
41824شاخه آجدار12171900ثابت
52029/64شاخه آجدار12171900ثابت
62235/76شاخه آجدار12171900ثابت
72546/2شاخه آجدار12171900ثابت
82857/96شاخه آجدار12171900ثابت

خبرنامه