فولاد نیشابور

فولاد خراسان

مجتمع فولاد خراسان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: سید حسین احمدی
رییس هیات مدیره: اکبر نوروزی
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱
ناریخ عضویت: ۱۳۸۱
محصولات: میلگرد آجدار – بیلت
مشخصات محصول: میلگرد از Rb10 تا Rb32
ظرفیت تولید: ۵۵۰ هزار تن میلگرد – ۶۳۰ هزار تن بیلت – ۶/۱ میلیون تن آهن اسفنجی
طرح های توسعه: گندله سازی به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن – تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن
نشانی کارخانه: نیشابور – کیلومتر ۱۵ جاده نیشابور به شهر فیروزه – صندوق پستی ۴۸۸

شرکت مجتمع فولاد خراسان در شمالغرب شهرستان نیشابور قرار دارد و به عنوان قطب سوم فولاد کشور در استان خراسان رضوی می باشد. میلگردهای تولیدی مجتمع فولاد خراسان بر اساس استاندارد ملی می باشد و درسه گروه میلگرد ساده، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی طبقه بندی می شوند.  سایت AhanStore جهت رفاه هرچه بیشتر مشتریان در زمینه فروش و عرضه محصولات کارخانه فولاد خراسان پرداخته است. شما می توانید قیمت میلگرد فولاد خراسان و  وزن میلگرد نیشابور را در سایت AhanStore مشاهده نمایید.

تصویرمشخصاتنامتغییراات قیمتعلاقه مندیقیمتخرید
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 32
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 28
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 25
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 22
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 20
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 16
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 18
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور تماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 14
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور 4,055 تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 12
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور تماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نیشابور
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: فولاد نیشابور
سایز: 10
استاندارد: A3
حالت: شاخه
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نیشابور تماس بگیرید