گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان

نوع فعالیت : تولیدی
تاریخ تاسیس : ۱۳۵۲
محصولات : لوله و پروفیل
مشخصات محصولات : لوله آبرسانی ، لوله گاز خانگی ، لوله گاز شبکه
ظرفیت تولید : ۴۰۰ هزار تن
نشانی کارخانه : اصفهان کیلومتر ۲۵ جاده اصفهان نائین

شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال ۱۳۵۲ توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از بیست سال تجربه قبلی در زمینه لوله و پروفیل تأسیس شد. شرکت گروه صنعتی سپاهان طراح و سازنده قالبهای مورد نیاز تولید، با اعمال کنترل های کیفی دقیق متضمن ارائه محصولات مرغوب اعم از لوله های گالوانیزه، لوله آبرسانی، لوله گازی سپاهان اصفهان و … با استانداردهای بین المللی می باشد. فروشگاه AhanStore به عنوان نمایندگی لوله سپاهان ، فروش و عرضه محصولات این شرکت را به همراه لیست قیمت لوله سپاهان در سایت خود و جهت رفاه حال مشتریان ارائه می نماید.

تصویرمشخصاتنامتغییراات قیمتعلاقه مندیقیمتخرید
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 48.3
ضخامت: 2.5
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 42.2
ضخامت: 2.5
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 33.7
ضخامت: 2.5
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲٫۵ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 48.3
ضخامت: 2
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 42.2
ضخامت: 2
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱/۴ ۱ ضخامت ۲ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 33.7
ضخامت: 2
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱ ضخامت ۲ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۳/۴ ضخامت ۲ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 26.7
ضخامت: 2
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۳/۴ ضخامت ۲ سپاهان تماس بگیرید
لوله گالوانیز ۱/۲ ضخامت ۲ سپاهان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 21.2
ضخامت: 2
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله گالوانیزه
نوع ورق: ST37
لوله گالوانیز ۱/۲ ضخامت ۲ سپاهان تماس بگیرید
لوله تست شده
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 219.1
ضخامت: 6
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله آبرسانی
نوع ورق: ST37
لوله تست شده "۸ ضخامت ۶ سپاهان تماس بگیرید
لوله تست شده
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: گروه صنعتی سپاهان
سایز: 141.3
ضخامت: 5
استاندارد: درز مستقیم
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: لوله آبرسانی
نوع ورق: ST37
لوله تست شده "۵ ضخامت ۵ سپاهان تماس بگیرید