فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز

نوع فعالیت: تولیدی
 سرمایه گذار : سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی ایران ترکیه
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
محصولات: نبشی ، ناودانی ، تیرآهن
مشخصات محصول:
ظرفیت تولید: ۳۶۰ هزار تن
طرح های توسعه: 
نشانی کارخانه: ۳۵ کیلومتری غرب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز با استفاده از نیروی مجرب انسانی و تجهیزات مناسب،  تولید انواع نبشی، ناودانی و تیرآهن را در سایز های مختلف به روش نورد گرم طبق استاندارد های جهانی بر عهده دارد. در فروشگاه AhanStore شما می توانید قیمت نبشی فولاد ناب تبریز، قیمت و  وزن تیرآهن تبریز، قیمت و وزن ناودانی تبریز را مشاهده و جهت سفارش این محصولات تماس بگیرید.

تصویرمشخصاتنامتغییراات قیمتعلاقه مندیقیمتخرید
ناودانی ۱۶ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 16
استاندارد: سنگین
حالت: 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
ناودانی ۱۶ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 16
استاندارد: سنگین
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
وزن شاخه: 75
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۴ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 14
استاندارد: سنگین
حالت: 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
ناودانی ۱۴ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 14
استاندارد: سنگین
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
وزن شاخه: 6
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 12
استاندارد: سنگین
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
وزن شاخه: 68
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۰ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 10
استاندارد: سنگین
حالت: 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
ناودانی ۱۰ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 10
استاندارد: سنگین
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
وزن شاخه: 64
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
ناودانی ۸ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 8
استاندارد: سنگین
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
ناودانی ۸ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 100*100
ضخامت: 8
استاندارد: 5SP
حالت: 6 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
سایز: 100*100
ضخامت: 8
استاندارد: 5SP
حالت: 12 متری
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز تماس بگیرید