مجتمع فولاد گیلان

مجتمع فولاد گیلان

مجتمع فولاد گیلان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: رسول دانیال زاده
رییس هیات مدیره: رسول دانیال زاده
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵
ناریخ عضویت: ۱۳۸۵
محصولات: تولید ورق های فولادی
مشخصات محصول: ورق فولادی سیاه ۱۷/۰ تا ۳ میلی متر – ورق های فولادی گرم
ظرفیت تولید: ۲ میلیون تن ورق گرم – ۵۰۰ هزار تن ورق سرد
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: رشت – جاده سراوان

مجتمع فولاد گیلان در شمال کشور به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه نورد فولاد کشور در بخش خصوصی تأسیس گردید. یکی از تولیدات مهم شرکت نورد گیلان، تولید انواع ورق می باشد که شما می توانید  قیمت ورق سیاه فولاد گیلانرا در سایت ahanstore مطابق با قیمت روز کارخانه ورق گیلان دنبال نمایید.

تصویرمشخصاتنامتغییراات قیمتعلاقه مندیقیمتخرید
ورق سیاه ۳۵ فابریک ۱۲۵۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 35
سایز: 1250*6000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۳۵ فابریک ۱۲۵۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ رول ۱۲۵۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 10
سایز: 1250
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۱۰ رول ۱۲۵۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ رول ۱۲۵۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 8
سایز: 1250
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۸ رول ۱۲۵۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۳۵ فابریک ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 35
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۳۵ فابریک ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 15
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۱۵ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 12
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۱۲ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 10
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۱۰ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 8
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۸ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 6
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۶ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه ۵ رول ۱۰۰۰ گیلان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
ضخامت: 5
سایز: 1000
استاندارد: ST37
حالت: فابریک
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: سیاه
ورق سیاه ۵ رول ۱۰۰۰ گیلان تماس بگیرید