کویر کاشان

مجتمع فولاد کویر کاشان

فولاد سپید فراب کویر

نوع فعالیت: تولیدی
مدیر عامل: احمد خوروش
رییس هیات مدیره: حمیدرضا خوروش
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵
ناریخ عضویت: ۱۳۸۶
محصولات: میلگرد فولادی ساده و آجدار
مشخصات محصول: میلگرد فولادی ساده و آجدار
ظرفیت تولید: ۳۵۰ هزار تن
طرح های توسعه:
نشانی کارخانه: کاشان – آران و بیدگل – جاده عباس آباد

مجتمع فولاد کویر در زمینه تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد.

مجتمع فولاد کویر کاشان شامل کاملترین سبد میلگرد (میلگرد آجدار، میلگرد ساده کویر، میلگرد کلاف ساده، میلگرد شاخه ای در کلیه مقاطع مورد نیاز) در کشور می باشد.

تصویرمشخصاتنامتغییراات قیمتعلاقه مندیقیمتخرید
کلاف ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 16
استاندارد: A3
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 14
استاندارد: A3
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 12
استاندارد: A3
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A2 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 12
استاندارد: A2
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۲ آجدار A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 10
استاندارد: A3
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A2 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 10
استاندارد: A2
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۱۰ آجدار A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 8
استاندارد: A3
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A2 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 8
استاندارد: A2
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: آجدار
کلاف ۸ آجدار A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۶٫۵ ساده A1 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 16.5
استاندارد: A1
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: ساده
کلاف ۱۶٫۵ ساده A1 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
کلاف ۱۴ ساده A1 فولاد کویر کاشان
قیمت: تماس بگیرید
تولید کننده: کویر کاشان
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: کلاف
محل بارگیری: کارخانه
واحد فروش: کیلوگرم
نوع: ساده
کلاف ۱۴ ساده A1 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید