وزن تیرآهن

محاسبه‌ وزن آهن آلات

تیرآهن های تولیدی فروشگاه اینترنتی آهن پخش با علامت مشخصه I-2 بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۹۱ و مطابق IPE استاندارد۱۰۲۵/۵ DIN ، دارای مشخصات زیر می باشند:

سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه 1 متر (kg)وزن شاخه 12 متر (kg)
IPE12120644/46/310/4124/8
IPE14140734/76/912/9154/8
IPE16160825/07/415/8189/6
IPE18180915/38/018/8225/6
IPE202001005/68/522/4268/8
IPE222201105/99/226/2314/4
IPE242401206/29/830/7368/4
IPE272701356/610/236/1433/2
IPE303001507/110/742/2506/4